Prinsjesdag – Wat gaat de ondernemer ervan merken?

Na Prinsjesdag weten we weer waar we aan toe zijn. Voor ondernemers zijn het hoofdzakelijk positieve geluiden.

Met de zakelijke verzekeringen overstappen - Hoe doe je dat?

Met je zakelijke verzekeringen overstappen naar een andere verzekeraar kan zeer lucratief zijn. Ook is het goed over verzekeringen zo nu en dan te vergelijken.

Waarom werknemers een vast contract aanbieden?

Vaste arbeidsovereenkomsten aan werknemers aanbieden doen werkgevers moeizaam. Tot hebben vaste medewerkers grote voordelen.

Ondernemen met een vangnet

Het ondernemen kan zorgen voor een onzeker financieel bestaan. Je kunt niet zonder een vangnet. Dit kan zijn een partner met een vast inkomen, maar het kan ook anders.

Het personeel een pensioen aanbieden? Of toch niet?

De meeste werknemers bouwen via de werkgever een pensioen op. Is een werkgever daartoe verplicht of is het vrijwillig?

Wanneer heb je een kredietverzekering nodig?

Een kredietverzekering biedt jouw bedrijf bescherming tegen wanbetalers, maar deze verzekering is niet voor alle ondernemingen noodzakelijk.

Hoeveel geld moet je als zzp'er achter de hand hebben?

Als zzp’er heb je geen vast inkomen. Om sterke wisselingen op te kunnen vangen moet je eigenlijk extra geld achter de hand hebben. Hoeveel heb je extra nodig?

Stapelfinanciering is in opkomst

Banken verstrekken moeilijk zakelijke leningen. Bij risicovolle beleggingen wordt er vaak gekozen voor een stapelfinanciering. Wat houdt het in?

Stichting Jaimy van Boxel laat kinderen met kanker gewoon even kind zijn.

Stichting Jaimy van Boxel laat kinderen met kanker gewoon even kind zijn. De Stichting probeert het verblijf in het ziekenhuis voor patiëntjes minder zwaar te maken.

Hoe bouw ik een goed pensioen op?

Je onderneming is je pensioen, maar de praktijk is vaak anders. Het is aan te raden om aanvullend pensioen te regelen. Anders dreigt er een sterke terugval in inkomen per de pensioendatum.

Zzp'ers beschermen tegen financiële producten?

Moeten kleine ondernemers beter beschermd worden tegen financiële producten en diensten? Volgens minister Dijsselbloem moet de branche hier een oplossing voor zoeken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers duur? Hoeft niet!

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is duur! Tenminste daar zijn de meeste zzp’ers van overtuigd. De kosten vallen eigenlijk wel mee.

Heb ik niet voldoende aan een AOW’tje ?

Vanaf jouw pensioendatum heb je recht op AOW, maar is dat voldoende om van rond te komen? Waarschijnlijk niet.

Wat zijn de financiële gevolgen van het overlijden van een ondernemer?

Overlijden van een partner is ingrijpend, ook financieel. Het kan nog ingrijpender worden als de overledene een ondernemer was.

Waar moet je zijn voor een zakelijke financiering?

Ondernemingen die gaan investeren hebben vaak een financiering nodig. De meest logische eerste keuze is lenen bij de huisbank, maar er zijn meer mogelijkheden.

Welke brandpreventie eisen verzekeraars?

Voor jouw bedrijfspand en jouw inventaris vormt brand het grootste gevaar. Welke eisen stellen verzekeraar aan de brandpreventie?

De premie voor de AOV is aftrekbaar

Ondernemers kunnen niet zonder een goede arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De maandlasten worden gedempt doordat de premie aftrekbaar is van het inkomen.

Heb ik recht op de MKB winstvrijstelling?

De MKB winstvrijstelling heb je als zelfstandige recht op. In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek geldt het urencriterium niet.

Wat zijn de regels omtrent overwerken?

Een werkgever mag van werknemers verwachten dat ze overwerken indien het noodzakelijk is. Maar er zijn wel regels voor opgesteld.

Pensioenleeftijd verhoogd? Dan maar arbeidsongeschikt

Veel werknemers met zware beroepen gaan de verhoogde pensioenleeftijd niet halen. Ze haken eerder afgekeurd af. Is het tijd voor maatregelen?