Terug naar alle artikelen

Wat moet je weten over kinderbijslag?


Ouders met kinderen die nog niet volwassen zijn hebben recht op kinderbijslag. Wanneer vervalt het recht op kinderbijslag, en wat moet je erover weten?

Met kinderen tot 18 jaar heb je recht op een tegemoetkoming vanuit de overheid. Zie het als een compensatie voor de hoge kosten van het opvoeden van de kinderen. De hoogte van het bedrag is onafhankelijk van het inkomen van de ouders, maar de bijverdiensten van de kinderen kunnen wel effect hebben op het recht op kinderbijslag.

Waarom ontvangen ouders kinderbijslag?

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op deze manier draagt de overheid mee aan de opvoeding van kinderen tot ze 18 jaar zijn. Gezinnen die van een relatief laag inkomen rond moeten komen krijgen op de manier vier keer per jaar een extra bedrag te besteden. Ook gezinnen met een hoog inkomen hebben recht op kinderbijslag. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal kinderen binnen het gezin en de leeftijd van de kinderen.

Wie heeft recht op kinderbijslag na een echtscheiding?

Het recht ligt bij de ouder waar de kinderen wonen. Dat kan anders zijn als de andere partner alimentatie betaalt. Bij een co-ouderschap wordt het recht verdeeld over beide ex-partners.

Wanneer hebben bijverdiensten van de kinderen invloed?

Voor kinderen van 16 en 17 kunnen de bijverdiensten invloed hebben op het recht op kinderbijslag. De grens ligt bij een bijverdienste van 1.285 euro netto per kwartaal. Als kinderen meer verdienen vervalt het recht op kinderbijslag. Voor het kwartaal waar de zomervakantie in valt, gelden er andere regels. Kinderen mogen in die maanden meer verdienen zonder de kinderbijslag op het spel te zetten.

Hoe kun je kinderbijslag aanvragen?

Bij de geboorte van een kind volgt registratie via de gemeente. Deze zorgt er ook voor dat het bekend is bij de SVB. Binnen twee tot vier weken na aangifte van de geboorte bij de gemeente ontvang je een brief van de SVB. Vervolgens kun je inloggen bij de SVB en de aanmelding afronden.

Wanneer wordt de kinderbijslag uitgekeerd?

De uitbetaling volgt de eerste dag na het betreffende kwartaal. Het derde kwartaal van 2019 wordt uitbetaald op 1 oktober 2019. Uitbetaling van het vierde kwartaal volgt dus per de eerste week van 2020.

Per wanneer stopt de kinderbijslag?

Vanaf de 18 jarige leeftijd van het kind vervalt het recht op kinderbijslag. De peildatum is de eerste dag van het kwartaal waar de uitkering betrekking op heeft. Je kind wordt bijvoorbeeld op 28 januari 18 jaar. Per 1 januari was hij of zij nog geen 18 jaar, dus volgt voor het eerste kwartaal nog een uitbetaling