Terug naar alle artikelen

Wanneer heb je recht op toeslagen?


Je kunt recht hebben op vier verschillende toeslagen. Wanneer heb je er recht op, en hoe weet je waar je recht op hebt?

Nederlanders met een laag inkomen hebben recht op toeslagen, maar ook als je een inkomen hebt boven de 25.000 euro per jaar, kun je recht hebben op toeslagen. De vier toeslagen waar je recht op kunt hebben, lichten wij toe.

Heb je recht op zorgtoeslag?

Iedereen is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Heb je ook werkelijk een zorgverzekering afgesloten? Dan heb je mogelijk recht op zorgtoeslag. Hiervoor mag jouw inkomen in 2018 niet hoger zijn dan 28.720 euro, en voor partners niet hoger dan ongeveer 36.000 euro. Ook wordt er gekeken naar het vermogen. Een alleenstaande mag niet meer dan 113.415 euro aan vermogen hebben. Bij fiscale partners gaat het om een gezamenlijk vermogen van 143.415 euro. Bij een inkomen tot ongeveer 20.500 euro (alleenstaande) bestaat er recht op de maximale zorgtoeslag van 94 euro per maand.

Wanneer heb je recht op het kindgebonden budget?

Voor deze toeslag is een eerste vereiste dat je minimaal één kind hebt waarvoor je kinderbijslag ontvangt. Ook wordt er gekeken naar het inkomen. De verstrekte maandelijkse uitkering zakt naarmate het inkomen hoger is. Alleenstaande ouders kunnen recht hebben op een extra tegemoetkoming van maximaal 3.101 euro per jaar. Het kindgebonden budget hoef je meestal niet aan te vragen. De Belastingdienst controleert zelf of je er recht op hebt. Check het voor de zekerheid toch maar. Je kunt net de uitzondering zijn die het niet automatisch krijgt.

Ook nog recht op de kinderopvangtoeslag?

Hierop bestaat alleen recht als de kinderen naar een geregistreerde dagopvang of naar de buitenschoolse opvang gaan. Sinds 2018 is deze toeslag onder voorwaarden ook mogelijk voor opvang door de peuterspeelzaal. Om recht te hebben moet je in aanmerking komen voor kinderbijslag. De kinderopvang of de gastouder moet aangesloten zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Gedurende de opvang moet je werken, studeren of een traject volgen voor het vinden van werk. De hoogte van de bijdrage is weer afhankelijk van het inkomen, maar ook van het tarief van de instelling die de opvang verzorgt.

Wanneer heb je als huurder recht op huurtoeslag?

Ook voor huurtoeslag gelden er de nodige voorwaarden. De hoogte van de tegemoetkoming is weer afhankelijk van het inkomen. Bij een vermogen boven de 30.000 euro (60.000 euro voor partners) vervalt de huurtoeslag. Als de huur plus de servicekosten hoger zijn dan 710,68, bestaat er geen recht op huurtoeslag.

Heb je recht op één of meerdere van de toeslagen? Je kunt het berekenen op Toeslagen.nl van de Belastingdienst.

info@gideonfinancieeladvies.nl